• Not edible

Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden 1973

Synonyms:

Polyporus xanthus Fr., Physisporus xanthus (Fr.) P. Karst., Poria xantha (Fr.) Cooke, Poria xantha f. xantha (Fr.) Cooke, Amyloporia xantha (Fr.) Bondartsev & Singer, Amyloporia xantha var. xantha (Fr.) Bondartsev & Singer, Amyloporia xantha f. xantha (Fr.) Bondartsev & Singer, Antrodia xantha f. xantha (Fr.) Ryvarden, Daedalea xantha (Fr.) A. Roy & A.B. De, Poria greschikii var. latitans Bourdot, Polyporus flavus P. Karst., Polyporus selectus P. Karst., Poria selecta (P. Karst.) Rodway & Cleland, Poria selecta var. selecta (P. Karst.) Rodway & Cleland, Amyloporiella flava A. David & Tortič, Antrodia flava Teixeira, Physisporus flavus P. Karst., Polyporus sulphurellus Peck, Poria sulphurella (Peck) Sacc., Poria greschikii Bres., Chaetoporellus greschikii (Bres.) Bondartsev & Singer ex Bondartsev, Poria greschikii var. greschikii Bres., Poria calcea subf. stratosa Pilát, Amyloporia lenis f. stratosa (Pilát) Bondartsev, Amyloporiella flava f. stratosa (Pilát) Vlasák, Poria greschikii var. subiculosa Pilát, Poria xantha f. pachymeres J. Erikss., Antrodia xantha f. pachymeres (J. Erikss.) J. Erikss., Amyloporia xantha f. pachymeres (J. Erikss.) Domański, Amyloporiella flava f. flava A. David & Tortič

Antrodia xantha
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 6286)

In our herbarium

available