• Not edible

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. (1877)

Synonyms:

Agaricus cesatii Rabenh., Crepidotus cesatii var. cesatii (Rabenh.) Sacc., Agaricus variabilis var. sphaerosporus Pat., Crepidotus variabilis var. sphaerosporus (Pat.) Quél., Claudopus sphaerosporus (Pat.) Sacc., Claudopus sphaerosporus var. sphaerosporus (Pat.) Sacc., Claudopus variabilis var. sphaerosporus (Pat.) Rea, Crepidotus sphaerosporus (Pat.) J.E. Lange, Crepidotus sphaerosporus var. sphaerosporus (Pat.) J.E. Lange, Crepidotus cesatii var. sphaerosporus (Pat.) A. Ortega & Buendía, Crepidotus variabilis var. subsphaerosporus J.E. Lange, Crepidotus subsphaerosporus (J.E. Lange) Kühner & Romagn., Crepidotus subsphaerosporus (J.E. Lange) Kühner & Romagn. ex Hesler & A.H. Sm., Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (J.E. Lange) Senn-Irlet, Crepidotus cesatii var. gothoburgensis Pilát, Crepidotus sphaerosporus var. austrocedri Singer,

Biotope

Roste na kůře, větvičkách a větvích listnáčů, velmi zřídka jehličnanů. Nejčastěji byl u nás druh sbírán na javoru (Acer), jasanu (Fraxinus) a buku lesním (Fagus sylvatica). Nejčastějším substrátem, který dokládá Gminder (l. c.) i SENN-IRLET (1995), je buk lesní (Fagus sylvatica), vrba (Salix) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).

Macroscopic and microscopic features

Klobouk: 5–25 mm široký, tenkomasý, s bílou dužninou, s trvale podvinutým okrajem, na povrchu hladký nebo jemně plstnatý, bělavý.

Mikroskopie:  Makroskopicky nerozeznatelný od jiných druhů, mikroskopicky rozlišitelný díky téměř kulovitým výtrusům. Cheilocystidy často různě větvené, proměnlivé, přezky přítomny. Výtrusný prach růžově hnědý, výtrusy široce elipsoidní až téměř kulovité, izolovaně ostnité.

na spadlé větvi v listnatém lese

Jan Kalián
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 711)

In our herbarium

available