• Not edible
  • Remedial

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 1887

Synonyms:

Boletus applanatus Pers., Boletus fomentarius var. applanatus (Pers.) Pers., Polyporus applanatus (Pers.) Wallr., Polyporus applanatus f. applanatus (Pers.) Wallr., Fomes applanatus (Pers.) Fr., Fomes applanatus f. applanatus (Pers.) Fr., Fomes applanatus var. applanatus (Pers.) Fr., Placodes applanatus (Pers.) Quél., Ganoderma applanatum f. applanatum (Pers.) Pat., Ganoderma applanatum subsp. applanatum (Pers.) Pat., Ganoderma applanatum var. applanatum (Pers.) Pat., Phaeoporus applanatus (Pers.) J. Schröt., Elfvingia applanata (Pers.) P. Karst., Friesia applanata (Pers.) Lázaro Ibiza, Ganoderma lipsiense sensu auct., Polyporus merismoides Corda, Polyporus vegetus Fr., Fomes vegetus (Fr.) Fr., Fomes vegetus var. vegetus (Fr.) Fr., Placodes vegetus (Fr.) Quél., Scindalma vegetum (Fr.) Kuntze, Friesia vegeta (Fr.) Lázaro Ibiza, Ganoderma applanatum var. vegetum (Fr.) Rea, Polyporus stevenii Lév., Fomes stevenii (Lév.) P. Karst., Scindalma stevenii (Lév.) Kuntze, Polyporus megaloma Lév., Fomes megaloma (Lév.) Cooke, Scindalma megaloma (Lév.) Kuntze, Elfvingia megaloma (Lév.) Murrill, Ganoderma megaloma (Lév.) Bres., Fomes applanatus f. leucophaeus (Mont.) Lloyd, Polyporus leucophaeus Mont. [as 'leucophaeum'], Fomes leucophaeus (Mont.) Cooke, Ganoderma leucophaeum (Mont.) Pat., Scindalma leucophaeum (Mont.) Kuntze, Fomes applanatus var. leucophaeus (Mont.) Cleland & Cheel, Polyporus applanatus f. stratosus Sacc., Polyporus incrassatus Berk., Fomes incrassatus (Berk.) Cooke, Scindalma incrassatum (Berk.) Kuntze, Ganoderma incrassatum (Berk.) Bres., Ganoderma incrassatum f. incrassatum (Berk.) Bres., Polyporus concentricus Cooke, Fomes gelsicola Berl., Scindalma gelsicola (Berl.) Kuntze, Ganoderma gelsicola (Berl.) Sacc., Ganoderma flabelliforme Murrill, Ganoderma incrassatum f. substipitatum Bres., Ungularia subganodermica Lázaro Ibiza, Polyporus subganodermicus (Lázaro Ibiza) Sacc. & Trotter, Fomes longoporus Lloyd, Ganoderma applanatum var. philippinense C.J. Humphrey & Leus-Palo, Ganoderma applanatum var. laevisporum C.J. Humphrey & Leus-Palo, Fomes vegetus var. leucostratus Yamano, Ganoderma applanatum f. macrosporum C.J. Humphrey & Leus-Palo, Fomes applanatus f. coralloides Glaser

Biotope

Roste hojně na živých i odumřelých listnáčích, zejména na bucích (Fagus).

Macroscopic and microscopic features

Plodnice: víceleté, kloboukaté, tvrdé, bokem přirostlé.

Klobouk: široce kopytovitý až plochý, hladký, matný, korovitýs tlustou kůrou, se soustřednými pásy, na přirůstaícím okraji bílý až bělavý, jinak šedohnědý až hnědý, povrch často poprýšený kakaově hnědým výtrusným prachem.

Rourky: hnědé, ústí bílá až bělavá, ve stáří a po poranění hnědá.

Dužnina: tlustá, korkovitá, světle hnědá, bíle mramorovaná.

Mikroskopie: generativní hyfy s přezkami, výtrusy hnědé, na vrcholu uťaté.

Micro photos and sketches

Ganoderma applanatum
Jan Kalián
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 3647)

In our herbarium

available