• Not edible

Peziza subviolacea Svrček 1977

Biotope

Roste jako saprotrofní druh na starých spáleništích v lesích i mimo něj.

Macroscopic and microscopic features

Plodnice: miskovité, mělce miskovité, ploché. Barvy, fialověmodré, fialověhnědé. Rouško, hladké fialové, vnější neplodná část jemně hnědě zrnitá.

Mikroskopie: Výtrusy elipsoidní, jemně bradavičité, víčka vřecek amyloidní.

řasnatka fialová rostla na ohništi

Tomáš Chaluš
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 1176)

In our herbarium

available