• Not edible

Tarzetta cupularis (L.) Svrček 1981

Biotope

Roste jako saprotrof, především v listnatých lesích, parcích, alejích atd., na bazických a vápenitých půdách. Hlavně podél cest a na synantropních stanovištích.

Macroscopic and microscopic features

Plodnice: pohárkovité, miskovité, ve většině případů se stopkou. Hymenofor hladký, okrověšedý, bledě šedožlutý. Vnější neplodná strana pokryta bělavými zrnky. Okraj poháru často potrhaný.

Mikroskopie: Výtrusy elipsoidní, vřecka neamyloidní.

Micro photos and sketches

zvonkovky číškovité rostly na okraji cesty pod listnáči, na vápenitém podloží

Tomáš Chaluš
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 1294)

In our herbarium

available