• Edible

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. 1871

Biotope

Hojně rostoucí druh od mediteránní zóny až po subarktickou. Vyrůstá zejména v jehličnatých lesích, parcích, zahradách a podél cest pod borovicemi (Pinus), v oblasti stále zelených stromů pak hojně pod cypřiši (Cupressus) a cedry (Cedrus). Vzácněji se vyskytuje i pod listnatými stromy.

Macroscopic and microscopic features

Klobouk: obvykle šedě zbarvený, většinou s mírným hrbolkem, povrch často vláknitě šupinkatý.

Lupeny: bělavé až světlé šedé, středně husté.

Dužnina: bílá, bez barevných změn, vůně a chuť mírná.

Mikroskopie: pokožka klobouku kutis, průměrné Qav výtrusů u našich jednotlivých sběrů se pohybuje v rozsahu 1,5-1,6.

bisporická forma čirůvky zemní pod borovicí lesní (Pinus sylvestris)

Jan Kalián
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 1962)

In our herbarium

available