• Not edible

Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański 1963

Synonyms:

Ceriporiopsis gilvescens f. carneobrunnea (Pilát) Domański, Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Domański f. gilvescens, Poria gilvescens Bres., Poria gilvescens var. carneobrunnea Pilát, Poria gilvescens Bres. var. gilvescens, Tyromyces gilvescens (Bres.) Ryvarden

Biotope

V Evropě hojně rozšířený druh, který vyrůstá nejčastěji na mrtvém dřevě buku lesního (Fagus sylvatica), méně často pak na jiných listnatých stromech jako je dub (Quercus), habr (Carpinus), jasan (Fraxinus), javor (Acer) nebo topol (Populus).

Macroscopic and microscopic features

Plodnice: resupinátní, póry bělavé, někdy s růžovým nádechem, otlačením mírně tmavnou.

Mikroskopie: hyfový systém monomitický, přezky na hyfách přítomny, spory subcylindrické, typická je nápadná enkrustace na některých hyfách.

Micro photos and sketches

Ceriporiopsis gilvescens
Libor Hejl
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 6779)

Similar species

Makroskopicky jsou podobné některé další druhy tohoto rodu, stejně jako např. z rodu Ceriporia.

In our herbarium

available