• Not edible

Tectella patellaris (Fr.) Murrill 1915

Synonyms:

Panellus patellaris (Fr.) Konrad & Maubl., Panus operculatus Berk. & M.A. Curtis, Panus patellaris Fr., Pleurotus patellaris (Fr.) Pilát, Pocillaria operculata (Berk. & M.A. Curtis) Kuntze, Pocillaria patellaris (Fr.) Kuntze, Tectella operculata (Berk. & M.A. Curtis) Murrill, Tectella operculata var. latispora Lib.-Barnes, Tectella operculata (Berk. & M.A. Curtis) Murrill var.operculata

Biotope

Vyrůstá velmi vzácně na mrtvých větvičkách rozličných listnatých stromů. Nejčastěji na lískách (Corylus) a olších (Alnus), nalezena byla též na buku lesním (Fagus sylvatica), bříze (Betula), dubu (Quercus), lípě (Tillia), topolu (Populus) či vrbě (Salix). Jedná se o montánní druh.

Macroscopic and microscopic features

Klobouk: povrch je lepkavý

Lupeny: jsou v mládí chráněny velem, které se později roztrhává a v dospělosti zcela mizí.

Mikroskopie: Spory jsou hladké, mírně amyloidní, přítomny jsou dlouhé cystidy na ostří lupenů i přezky.

hlíva číškovitá na větvi buku lesního (Fagus sylvatica)

Jan Kalián
If you are interested in purchasing photos, please contact us (ID: 377)

In our herbarium

available